REALIZACJE-GALERIA

 1. Prace budowlano-konstrukcyjne związane z budową kotłowni gazowej w PEC Końskie 
  07.2021-10.12.2021
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6B


 2. Malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Kielcach
  05.2021-01.12.2021
  Skarb Państwa – Sąd Okręgowy W Kielcach,
  ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce


 3. Budowa – Kościół wraz z zapleczem dydaktyczno-mieszkalnym (klasztor) oraz rozbudowa i nadbudowa zaplecza dydaktyczno-mieszkalnego istniejącego Kościoła pw. Św. Pawła w Kielcach
  05.2021
  – 19.11.2021
  STOWARZYSZENIE  ŻYCIA APOSTOLSKIEGO „KOINONIA ŚW. PAWŁA
  ul. Wileńska 1A, 25-411 Kielc


 4. Posterunek Policji w Szydłowie – rozbudowa i przebudowa budynku
  01.2021 – 15.11.2021
  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce


 5. PP w Lipniku – przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby – etap II 01.2021 – 29.10.2021
  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce


 6. Przebudowa nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji – mieszkania socjalne 08.2020 – 16.11.2021  
  Gmina Pińczów,
  ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów


 7. Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej
  07.2020 – 21.01.2021      
  EDU CAMP Sp. z o.o.
  ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce


 8. Budowa nowej kotłowni w PKP ul. Żelazna w Kielcach
  12.2019-02.01.2020
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B


 9. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania w zakresie „ Budowa nowej kotłowni z modułem kogeneracyjnym zabezpieczającej potrzeby nowego Szpitala i Poliklinki
  09.2019 – 12.12.2019
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna 
  25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B


 10. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej
  08.2019-20.08.2020
  Starostwo Powiatowego w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 15,28-100 Busko-Zdrój


 11. Komisariat Policji w Chmielniku – budowa nowej siedziby
  07.2019-31.10.2020
  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce


 12. Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach
  05.2019- 19.12.2019
  GEOPARK Kielce
  ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce


 13. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania w zakresie odpylania i odsiarczania kotła WR-25 dla MEC Ostrowiec
  05.2019-05.03.2020
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6B


 14. Remont trzech pomieszczeń wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Kielcach, w celu dostosowania tych pomieszczeń do wymagań „przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci i nieletnich” 05.2019-06.08.2019
  Sąd Okręgowy w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12’a’ 25-372 Kielce


 15. Budowa budynku handlowo-biurowego w stanie surowym w Kielcach ul. Łódzka, działka 195/57
  04.2019-30.06.2020
  K-B sp. z o.o. sp. komandytowa
  ul. Składowa 26  34-400 Nowy Targ


 16. Remont budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 11.2018-27.12.2018
  Sąd Rejonowy w Kielcach,
  ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce


 17. Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku w Kielcach przy ul. Warszawskiej 17-SYNAGOGA
  10.2018-30.06.2019
  Miejski Zarząd Budynków,
  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce


 18. Adaptacja części budynku nr 96 na potrzeby magazynu materiałów zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez ESTE PROJEKT
  09.2018 – 29.03.2019
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B


 19. Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach –etap I” 08.2018-15.06.2019
  G.B. Garaże Sp. z o.o.,
  42-200 Częstochowa,ul. Żyzna 15


 20. Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5
  08.2018-30.09.2018
  Miejski Zarząd Budynków
  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce


 21. Remont polegający na cyklinowaniu, naprawie i lakierowaniu parkietów w pokojach oraz wymianie paneli w pomieszczeniach administracyjnych budynku Sądu Rejonowego w Staszowie
  07.2018 – 31.08.2018
  Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Staszowie 
  ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów


 22. Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  07.2018 – 31.10.2020
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce


 23. Remont biblioteki w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Kielcach
  06.2018- 20.08.2018
  Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce


 24. Prace remontowe na potrzeby CBŚ KGP budynek nr 93 i nr 1 KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51
  11.2014 – 29.12.2014
  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce


 25. Roboty budowlane polegające na kompleksowym wybudowaniu zespołu monolitycznych garaży indywidualnych wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i układem drogowym na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach
  06.2018 – 27.10.2018

  G.B. Garaże Sp. z o.o.42-200
  Częstochowa ul. Żyzna 15


 26. Kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej 3A, 3B, 4A i 4B w Kielcach wraz z montażem piecyków dwufunkcyjnych oraz kuchni  
  04.2018-31.05.2018     
  G.B. Garaże Sp. z o.o.
  42-200 Częstochowa ul. Żyzna 15


 27. Dostosowanie części pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Teatru Ecce Homo
  04.2018-31.07.2018
  Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
  25-004 Kielce ul. Paderewskiego 20


 28. Remont lokalu mieszkalnego nr 9’A’ przy ul. Koziej 10 w Kielcach 11.2017-30.11.2017   
  Miejski Zarząd Budynków,
  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce


 29. Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o. w budynku przy Kościuszki 13 w Kielcach
  06.09.2017- 24.10.2017
  Miejski Zarząd Budynków,
  ul. Paderewskiego 20  25-004 Kielce


 30. Termomodernizacja, przebudowa i remont budynków ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
  07.2017-10.01.2019
  ML SYSTEM S.A.
  Zaczernie 190G 36-062 Zaczernie


 31. Modernizacja budynku kina „MOSKWA” przy ul. Staszica 5
  07.2017-31.07.2017
  Miejski Zarząd Budynków
  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce


 32. Rozbudowa i przebudowa kościoła p.w. Św. Izydora w Posłowicach
  05.2017- 10.04.2018
  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Izydora
  ul. Posłowicka 147, 25-145 Kielce


 33. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowego z częścią biurową przy ul. Rolnej 6 oraz budowa budynku magazynowo-usługowego z częścią biurową
  03.2017 – 31.10.2017
  FIRMĄ HANDLOWĄ „AKA” Beata Kuroś i wspólnicy spółka jawna
  25-419 Kielce, ul. Rolna 6


 34. Roboty budowlano-konstrukcyjne w Cementowni Ożarów
  09.2016 – 31.12.2016 
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce,  ul. Olszewskiego 6B


 35. Remont kompleksowy – Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. Seminaryjska
  12 08.2016- 28.12.2016
  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12


 36. Remont internatu i szkoły w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Kielcach 07.2016- 12.09.2016
  Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce


 37. Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 w Kielcach
  07.2016-31.08.2017
  Miejski Zarząd Budynków
  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce+ Wspólnota Mieszkaniowa


 38. Prace budowlano-konstrukcyjne związane z modernizacją kotłowni węglowej w OSM Włoszczowa
  05.2016 – 30.12.2016
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna 
  25-663 Kielce,  ul. Olszewskiego 6B


 39. Zaprojektowanie i wykonanie szybu windowego w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Czerwonej Górze
  03.2016- 05.09.2016
  LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa
  Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka


 40. Remont w biurze obsługi interesanta i pomieszczenie cateringu
  08.2015 – 20.02.2016
  Sąd Rejonowy w Kielcach
  ul. Warszawska 44. 25-312 Kielce


 41. Prace remontowe na potrzeby CBŚ KGP budynek nr 93 w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51
  08.2015 – 15.12.2015
  Usługi Instalacyjno-Budowlane ‘KOMPENS’
  ul. Łazy 31, 25-677 Kielce


 42. Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w domu studenta nr 5 „Filon” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Tysiąclecia Państwa Polskiego 7        
  10.08.2015-30.07.2016
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Hewanag A. Kęcki
  ul. Zagnańska 220 a Kielce


 43. Remont kompleksowy KMPolicji w Kielcach, ul. Wesoła
  08.2015-31.10.2017
  DORBUD S.A.

  Zagnańska 153, 25-410 Kielce


 44. Remont pomieszczeń i podszybia dźwigu zewnętrznego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach
  07.2015-11.09.2015
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce


 45. Remont elewacji i schodów Domu Studenta ‘FAMA’
  06.2015- 30.09.2015
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce


 46. Remont elewacji północnej Budynku SO w Kielcach ul. Wróblewskiego 4
  05.2015- 17.07.2015
  Skarb Państwa Sąd Okręgowy  w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce


 47. Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
  11.2014-16.11.2015
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Hewanag” A. Kęcki
  ul. Zagnańska 220a Kielce


 48. Przebudowa hali CT Kieleckiego Parku Technologicznego
  09.2014 – 30.05.2015
  P. P. H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna
  25-663 Kielce,  ul. Olszewskiego 6B


 49. Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej, wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Muzeum Narodowe w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy
  09.2014 – 19.11.2014
  PB UNIMAX Sp. z o.o.
  25-526 Kielce, ul. Okrzei 35


 50. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych.
  08.2014 – 20.10.2014
  Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Św. Rafała
  ul. Czerwona Góra 10 26-060 Chęciny


 51. Przebudowa pomieszczeń ZOZ w Busku Zdroju z przeznaczeniem na Poradnię Hepatologiczną
  07.2014 – 31.10.2014
  Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój


 52. Remont instalacji elektrycznej i roboty budowlane w budynku szkoły
  06.14 – 27.08.14
  Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy
  ul. Kielecka 7,26-026 Morawica


 53. Remont budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44
  10.2013- 30.11.2013
  Sąd Rejonowy w Kielcach
  ul. Warszawska 44 25-312 Kielce


 54. Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w domu studenta nr 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Tysiąclecia Państwa Polskiego 7        
  10.10.2013 – 30.06.2014
  Usługi Instalacyjno- Budowlane „Kompens” Ignacy Majewski
  ul. Łazy 31 25-677 Kielce


 55. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
  10.2013 – 31.12.2013
  Urząd Gminy Masłów
  ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów


 56. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju
  09.2013 – 27.06.2014
  Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój
  ul. Mickiewicza 10  28-100 Busko-Zdrój


 57. Rozbudowa budynku usługowo-handlowego w Kielcach, ul. Krakowska 287A 06.2013-30.09.2013
  Ewa Shalby 
  ul. Słomiana 6 m 2 30-316 Kraków


 58. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych w miejscowości Przecławka, Góry, Sędowice i Zagajówek
  03.12 – 31.08.12
  Urząd Gminy w Michałowie
  28-411 Michałów 115


 59. Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy
  12.11 – 05.04.12
  Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5 26-026 Morawica


 60. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka – Nowiny
  07.11 – 31.10.11
  Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 
  ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Sitkówka-Nowiny


 61. Remont pomieszczeń MUP
  05.11 – 15.06.11
  Miejski Urząd Pracy ul. Szymanowskiego 6, Kielce


 62. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem
  05.11 – 20.07.11
  Urząd Gminy Sobków
  ul. Plac Wolności 2


 63. Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa
  03.11 – 30.06.11
  Urząd Gminy Sobków ul. Plac Wolności 2


 64. Remont Prosektorium Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze
  10.10 – 20.11.10
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze


 65. Remont Podczyszczalni Ścieków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze
  08.10 – 08.09.10
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze


 66. Przebudowa i nadbudowa istniejącego Hotelu „Ameliówka”
  08.10 – 31.07.11   
  Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.
  ul. Urzędnicza 13, Kielce


 67. Remont instalacji elektrycznej i roboty budowlane w budynku internatu i Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy
  07.10 – 30.09.10
  Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy, ul. Kielecka 7


 68. Remont Hotelu ‘ARKADIA’ 07.09 – 31.05.11
  ŚPH-T Sp. z o.o.
  ul. Urzędnicza 13 Kielce


 69. Przebudowa i nadbudowa Sądu i Prokuratury w Pińczowie
  03.09 – 30.04.10
  Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAMA” J. Kundera,
  ul. Warszawska 325 Kielce