REALIZACJE-GALERIA

Przebudowa i rozbudowa  istniejącego budynku Sądu Rejonowego
i Prokuratury w Pińczowie  (01.03.2009 – 30.04.2010)


Prace remontowo – budowlane na obiekcie hotelu „Arkadia”
ul. Urzędnicza 13 Kielce (06.07.2010 – 31.07.2011)


Remont instalacji elektrycznej i roboty budowlane w budynku Internatu
i Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy (01.07.2010-30.09.2010)


Przebudowa i nadbudowa istniejącego hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych (01.08.2010 – 31.07.2011)


Remont Podczyszczalni Ścieków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze (20.08.2010 – 08.09.2010)


Remont Prosektorium Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego
w Czerwonej Górze (25.10.2010 – 20.11.2010)


Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP
na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa (31.03.2011 – 30-06.2011) 


Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości
Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem (12.05.2011 – 20.07.2011)
 


Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce, gmina Sitkówka –  Nowiny (01.07.11 – 31.10.11)


Adaptacja pomieszczeń w Pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (06.12.2011 – 05.04.2012 r.)


Budowa kaplicy pogrzebowej przy Kościele Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (06.2011 – 06.2012)


Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych w miejscowości Przecławka, Góry, Sędowice i Zagajówek (23.03.12 – 31.08.12)


Rozbudowa budynku usługowo-handlowego w Kielcach, ul. Krakowska 287A (05.06.2013-30.09.2013)


Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
(01.10.2013 – 31.12.2013)


Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w domu studenta nr 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7   (10.10.2013 – 30.06.2014)


Przebudowa muszli koncertowe w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju
(03.09.2013 – 27.06.2014)


Przebudowa pomieszczeń ZOZ w Busku Zdroju z przeznaczeniem na Poradnię Hepatologiczną
(04.08.2014 – 08.09.2014)


Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych.
(01.09.2014 – 20.10.2014)


Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej, wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Muzeum Narodowe w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy
(01.09.2014 – 19.11.2014)


Prace remontowe na potrzeby CBŚ KGP budynek nr 93 i nr 1 KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51
(03.11.2014 – 29.12.2014)


Remont pomieszczeń i podszybia dźwigu zewnętrznego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
(27.07.2015-11.09.2015)


Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
(10.11.2014-16.11.2015)


Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w domu studenta nr 5 „Filon” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7   (10.08.2015-30.07.2016)