Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce,
gmina Sitkówka –  Nowiny
(01.07.2011-31.10.2011)

Zamawiający: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka-Nowiny, tel. 41 347-50-00

Budynek przed rozbudową

Budynek po modernizacji